Εξαγωγές νεογιλών δοντιών


    Ο στόχος μας είναι η διατήρηση των νεογιλών δοντιών στο στόμα του παιδιού για όλα το διάστημα που αυτά είναι προγραμματισμένα να μείνουν. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν περιστατικά τραυματισμών ή πολύ χαλασμένων δοντιών που είναι αδύνατον να αποκατασταθούν και αποφασίζεται να εξαχθούν πριν από το φυσιολογικό χρόνο απόπτωσης. Σε αυτήν την περίπτωση και αν κριθεί απαραίτητο, μετά την εξαγωγή τοποθετείται στο στόμα του παιδιού ένα μηχάνημα (σιδεράκι) για να διατηρηθεί ο χώρος μέχρι αν φυτρώσει το διάδοχο μόνιμο δόντι.

     Μία ακόμα περίπτωση συχνής εξαγωγής νεογιλών δοντιών είναι των κάτω πρόσθιων τομέων,  στην περίπτωση που φυτρώσουν τα αντίστοιχα μόνιμα και βρίσκονται και τα δύο ταυτόχρονα στο στόμα ( δύο σειρές δοντιών).